TỔNG QUAN VỀ TRƯỜNG – Cao Đẳng Lý Tự Trọng
  • Tiếng Việt

GIỚI THIỆU

HOME / GIỚI THIỆU / TỔNG QUAN VỀ TRƯỜNG

GIỚI THIỆU

HOME / GIỚI THIỆU / TỔNG QUAN VỀ TRƯỜNG

GIỚI THIỆU

HOME / GIỚI THIỆU / TỔNG QUAN VỀ TRƯỜNG

TỔNG QUAN VỀ TRƯỜNG

– Tên chính thức: Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh
– Tên tiếng Anh: LY TU TRONG COLLEGE OF HO CHI MINH CITY
– Website: https://LTTC.edu.vn
– Điện thoại: (028) 3811.0521, Fax: (028) 3811.8676

    Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh thành lập từ năm 1971, là một trong những trường công lập chất lượng cao, có uy tín về chất lượng đào tạo nguồn nhân lực phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của Thành phố và cả nước. Với quá trình hình thành của Trường như sau:

+ Năm 1971: Trường được Khu ủy Sài Gòn – Gia Định quyết định thành lập có tên gọi là Trường Thiếu nhi I4.

+ Năm 1974: Trường được đổi tên thành Trường Lý Tự Trọng khu Sài Gòn – Gia Định.

+ Năm 1975: Trường có tên gọi Trường Văn hóa Lý Tự Trọng sau đó đổi tên thành Trường Nuôi dạy con liệt sĩ Lý Tự Trọng, Trường phổ thông cấp 1,2,3 Lý Tự Trọng. Địa chỉ số 390 đường Võ Văn Tánh (nay là 390 đường Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh).

+ Năm 1986: Quyết định số 18/QĐ-UB ngày 01 tháng 2 năm 1986 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc thành lập Trường Dạy nghề Trung học Lý Tự Trọng trực thuộc Ban Giáo dục Chuyên nghiệp thành phố.

+ Năm 1995: Quyết định số 2426/QĐ-UB-NCVX ngày 31 tháng 3 năm 1995 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc đổi tên Trường Dạy nghề Trung học Lý Tự Trọng thành Trường Trung học Nghề Lý Tự Trọng trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố.

+ Năm 1999: Quyết định số 1485/QĐ-UB-VX ngày 16 tháng 3 năm 1999 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc chuyển Trường Trung học Nghề Lý Tự Trọng thành Trường Trung học Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố.

+ Năm 2005: Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập theo Quyết định số 621/QĐ-BGD&ĐT-TCCB ngày 03 tháng 02 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

+ Năm 2017: Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh được đổi tên thành Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh theo Quyết định số 1130/QĐ-LĐTBXH ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.