LỚP CẢM TÌNH ĐOÀN ĐỢT 2, NĂM HỌC 2021-2022 – Cao Đẳng Lý Tự Trọng
  • Tiếng Việt

LỚP CẢM TÌNH ĐOÀN ĐỢT 2, NĂM HỌC 2021-2022

Chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh Nhiệm kỳ XXVI, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI và Đại hội đại biểu toàn quốc của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII (Nhiệm kỳ 2022 – 2027); kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2022).

Chiều nay, ngày 12/3/2022 Ban Thường vụ Đoàn trường đã tổ chức Lớp Cảm tình Đoàn đợt 2, năm học 2021 – 2022 dành cho hơn 300 thanh niên đang theo học tại Trường.

Tham gia báo cáo viên:

Đ/c Bùi Đức Phước – Phó Bí thư Đoàn trường.

Đ/c Trần Nam Anh – Phó Trưởng phòng hợp tác phát triển Trường Đoàn Lý Tự Trọng.

Nội dung bồi dưỡng lớp Cảm tình Đoàn:

– Bài 1: Một số vấn đề cơ bản của Nhà trường và Đoàn TNCS HCM Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM;

– Bài 2: Một số vấn đề cơ bản về Đảng cộng sản Việt Nam;

– Bài 3: Một số vấn đề cơ bản về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;

– Bài 4: Phấn đấu trở thành Đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Một số hình ảnh Lớp Cảm tình Đoàn: