HỘI ĐỒNG TRƯỜNG – Cao Đẳng Lý Tự Trọng
  • English
  • Tiếng Việt

HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh thành lập từ năm 1971, là một trong những trường công lập chất lượng cao, có uy tín về chất lượng đào tạo nguồn nhân lực phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của Thành phố và cả nước.