Công khai giáo dục – Cao Đẳng Lý Tự Trọng
  • Tiếng Việt

CÔNG KHAI GIÁO DỤC

Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh thành lập từ năm 1986, là một trong những trường công lập chất lượng cao, có uy tín về chất lượng đào tạo nguồn nhân lực phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của Thành phố và cả nước.