Cao Đẳng Lý Tự Trọng
  • English
  • Vietnamese

GENERAL INTRODUCTION OF LY TU TRONG COLLEGE - HO CHI MINH CITY

Pioneering Quality

STUDENTS

Every year, the College offers several supportive policies and regimes for  students such as Study Encouragement scholarship, Ly Tu Trong Study Encouragement scholarship, Postgraduate scholarship, etc., which are funded by local and abroad entrepreneurs, organizations and individuals and alumni and students of the University …
The College maintains close relationships with more than 1000 entrepreneurs which base lecturers and students’ internships.

Building a safe and healthy educational environment

CORE VALUES

MISSION AND VALUE

Training reputable and high-quality human resources

meeting the needs of the society and businesses and contributing to the process of industrialization and modernization of Ho Chi Minh City and the whole country.

Conducting and transfering scientific research

results in the field of vocational training and technical technology.

The Traditional core values of the College

"Humanity – Ceativity – Development - Sustainability"

SỨ MỆNH VÀ GIÁ TRỊ

Đào tạo nguồn nhân lực

có uy tín và chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu của xã hội, của doanh nghiệp và góp phần phục vụ quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của TP. HCM và cả nước.

Thực hiện nghiên cứu

chuyển giao các kết quả nghiên cứu khoa học về lĩnh vực đào tạo nghề nghiệp và công nghệ kỹ

Giá trị cốt lõi

truyền thống của trường là: “Nhân văn, sáng tạo, phát triển, bền vững”

8932

Our Works

Skill Development & Training

What do you think is better to receive after each lesson: a lovely looking badge or important skills you can immediately put into practice. There is really no magic to it

0
Total Students
0
Library Book
0
Expert Instructor
0
Available Courses
Latest Blog

Have a Look Our Blog

Departments

 

OFFICERS - LECTURERS - EMPLOYEES

The total number of officers, lecturers, and other staff is more than 300 people, of which, 100% of the lecturers meet or exceed the standards in professional and pedagogical skills. The university’s training programs, especially those that are key occupations at the national level, ASEAN regional level and international level, are continuously updated and improved to meet the requirements of the society.

Students can study in a friendly educational environment, freely promote their creativity through practical activities, scientific research, skill practice, academic playgrounds, clubs, group work and volunteer activities.

HEAD OF DEPARTIMENT

Mr. HO VAN SI

Assists the Principal in managing, synthesizing, and proposing ideas; implementing the training and enrollment work of the College; setting goals and training programs.

VICE HEAD OF DEPARTMENT

Ms. HUYNH THI MAI

Prepares dossiers to launch new majors,  guides the process of new program assessments, build and updates training programs for all levels.

VICE HEAD OF DEPARTMENT

Mr. XUAN THINH

Develops enrollment plans, submits the Rector for approval, prepares the contents for introduction and enrollment consulting activities.

VICE HEAD OF DEPARTMENT

Mr. VAN TAN

Implements processes for students’ study, and graduation registration, prints class lists and transcripts to send to faculties.

TRƯỞNG PHÒNG

THẦY HỒ VĂN SĨ

Giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện công tác đào tạo, tuyển sinh của Trường. Xây dựng mục tiêu, chương trình đào tạo

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

CÔ HUỲNH THỊ MAI

Lập hồ sơ mở ngành hoặc hướng dẫn, tổ chức thẩm định chương trình mới, chủ trì tổ chức xây dựng mới và cập nhật các chương trình đào tạo cho các bậc đào tạo

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

THẦY XUÂN THỊNH

Xây dựng phương án và kế hoạch tuyển sinh trình Hiệu trưởng phê duyệt, chuẩn bị nội dung thông tin, xúc tiến các hoạt động giới thiệu, tư vấn tuyển sinh;

QUẢN LÝ KẾ HOẠCH

CÔ THU HUYỀN

Thực hiện các quy trình cho học sinh, sinh viên đăng ký học tập, đăng ký xét tốt nghiệp, in danh sách các lớp học và các loại bảng ghi điểm gửi các khoa

Student guide to online leanring

LIBRARY

Coordinates with other departments in the management of online training, researches and proposes the goals and development orientation of training qualifications and professional structures, training programs… and optimizes  resources for training.

IMPLEMENTATION OF THE COLLEGE'S MISSIONS

OBJECTIVES OF
THE COLLEGE

Building facilities, classrooms, working rooms, laboratories, practice workshops, libraries in the direction of standardization and solidification; and gradually modernizing equipment for training, scientific research and management.

Maintaining order and discipline in the College; building and maintaining a training quality management system towards achieving national, regional and international quality accreditation standards, affirming school brand.

ADMISSIONS

FLYING GREEN DREAMS

News & Events

INFORMATION

17 THÁNG BẢY 2019

ADMIN

Ly Tu Trong College – Ho Chi Minh City. offers several types of training suitable for different learners

17 THÁNG BẢY 2019

ADMIN

Building Ly Tu Trong College – Ho Chi Minh City with a friendly environment, sufficient competitiveness and integration

17 THÁNG BẢY 2019

ADMIN

Building a safe and healthy educational environment, forming a school culture with core values: humanity, creativity, development, sustainability

17 THÁNG BẢY 2019

ADMIN

Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh đào tạo nhiều loại hình phù hợp với người học; Cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng cao đáp ứng.

17 THÁNG BẢY 2019

ADMIN

Xây dựng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh có môi trường thân thiện, đủ năng lực cạnh tranh và hội nhập; Đáp ứng sự

Professionalism, creativity, development,
serving learning and entertainment needs for the training scale of over 

18.000

Students and

annual enrollments

Chuyên nghiệp, sáng tạo, phát triển,
phục vụ nhu cầu học tập,
vui chơi cho qui mô đào tạo trên

18.000

Sinh viên và

tuyển sinh hằng năm

GIỚI THIỆU CHUNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG TP. HCM

Chất Lượng Tiên Phong

HỌC SINH
SINH VIÊN

Hàng năm, Nhà trường có nhiều chính sách, chế độ hỗ trợ cho sinh viên như: học bổng khuyến khích học tập, học bổng “Lý Tự Trọng tiếp bước đến trường ”, Học bổng “Cựu học sinh, sinh viên” được tài trợ bởi các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân trong, ngoài nước và cựu học sinh, sinh viên của Trường …

Nhà trường có mối quan hệ gắn bó với hơn 1000 doanh nghiệp, để giảng viên và sinh viên đến thực hành

CAO ĐẲNG

Trường chú trọng nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy lý thuyết và thực hành phù hợp với yêu cầu từng ngành nghề để học sinh có lý thuyết vững, tay nghề giỏi.

ĐÀO TẠO HỢP TÁC
QUỐC TẾ & DOANH NGHIỆP

Hiện nay Nhà trường đào tạo 43 ngành bậc Cao đẳng, 43 ngành bậc Trung cấp với các nhóm ngành: Điện – Điện tử , Cơ Khí, Động lực, Nhiệt lạnh, Công nghệ thông tin,…

LIÊN KẾT ĐÀO TẠO

Kế hoạch về việc triển khai Cuôc thi “Pháp luật học đường” năm học 2019 – 2020 … Trường đã tổ chức 16 hội thảo khoa học chuyên đề, báo cáo sáng kiến kinh nghiệm và cải tiến kỹ thuật điển hình

Xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

SỨ MỆNH & GIÁ TRỊ

055-contract-11.png
Đào tạo nguồn nhân lực

có uy tín và chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu của xã hội, của doanh nghiệp và góp phần phục vụ quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của TP. HCM và cả nước.

015-answer.png
Thực hiện nghiên cứu

chuyển giao các kết quả nghiên cứu khoa học về lĩnh vực đào tạo nghề nghiệp và công nghệ kỹ

034-ebook.png
Giá trị cốt lõi

truyền thống của trường là: “Nhân văn, sáng tạo, phát triển, bền vững”

8932

Our Works

Skill Development & Training

What do you think is better to receive after each lesson: a lovely looking badge or important skills you can immediately put into practice. There is really no magic to it

Just Everything You Need for
Your Institute or University

0
Total Students
0
Library Book
0
Expert Instructor
0
Available Courses
Popular Courses

Our Latest Course

h5903

Our Works

Best Solution for Skill Development

What do you think is better to receive after each lesson: a lovely looking badge or important skills you can immediately put into practice. There is really no magic to it

Taking Education to Next
Level with Technology

Latest Blog

Have a Look Our Blog

CÁC HOẠT ĐỘNG
TIÊU BIỂU CỦA TRƯỜNG

Tổng số cán bộ, giảng viên, nhân viên nhà trường hơn 300 người, trong đó, 100% giảng viên đạt và vượt chuẩn về chuyên môn, về nghiệp vụ sư phạm. Chương trình đào tạo của trường , đặc biệt là các ngành đang xây dựng nghề trọng điểm cấp quốc gia, cấp khu vực ASEAN và nghề trọng điểm cấp quốc tế liên tục được cập nhật, cải tiến nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội.

TRƯỞNG PHÒNG

THẦY HỒ VĂN SĨ

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

CÔ HUỲNH THỊ MAI

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

THẦY XUÂN THỊNH

QUẢN LÝ KẾ HOẠCH

CÔ THU HUYỀN

Hướng dẫn sinh viên học trực tuyến​

THƯ VIỆN KIẾN THỨC

Phối hợp với các đơn vị trong công tác quản lý đào tạo Online của Trường, nghiên cứu và đề xuất với Ban giám hiệu về các mục tiêu và định hướng phát triển các trình độ và loại hình đào tạo, cơ cấu ngành nghề, chương trình đào tạo và tối ưu hóa nguồn lực phục vụ đào tạo.

THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA NHÀ TRƯỜNG

MỤC TIÊU
HOẠT ĐỘNG
CỦA TRƯỜNG

Xây dựng cơ sở vật chất, phòng học, phòng làm việc, phòng thí nghiệm, nhà xưởng thực hành, thư viện theo hướng chuẩn hóa, kiên cố hóa, từng bước hiện đại hóa trang thiết bị phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và quản lý.

Tăng cường công tác duy trì trật tự kỷ cương, nề nếp trong trường học, xây dựng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng đào tạo tiến tới đạt chuẩn kiểm định chất lượng của quốc gia, khu vực và quốc tế, khẳng định thương hiệu của trường.

Con đường đến trường của những HSSV nghèo hôm nay vẫn còn gập ghềnh vì thiếu thốn của cuộc sống, thiếu vắng tình thương của cha, mẹ, nhưng các em chưa bao giờ thiếu vắng niềm tin, nghị lực và cả sự quan tâm của xã hội

Minh Khôi

Sinh viên khóa LT090A6

Tin Tức & Sự Kiện

THÔNG TIN

17 THÁNG BẢY 2019

ADMIN

Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh đào tạo nhiều loại hình phù hợp với người học; Cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng cao đáp ứng.

17 THÁNG BẢY 2019

ADMIN

Xây dựng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh có môi trường thân thiện, đủ năng lực cạnh tranh và hội nhập; Đáp ứng sự

17 THÁNG BẢY 2019

ADMIN

Xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, hình thành văn hóa Nhà trường với các giá trị cốt lõi: Nhân văn, sáng tạo, phát triển

Chuyên nghiệp, sáng tạo, phát triển,
phục vụ nhu cầu học tập,
vui chơi cho qui mô đào tạo trên

18.000

Sinh viên và

tuyển sinh hằng năm

GENERAL INTRODUCTION OF LY TU TRONG COLLEGE - HO CHI MINH CITY