Thứ ba , 09-01-2018

DANH SÁCH ỨNG VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ XÉT TUYỂN, GIÁO ÁN VÀ NỘI DUNG PHỎNG VẤN KIẾN THỨC

Thông báo những ứng viên dự tuyển chức danh nghề nghiệp Giảng viên, có mặt tại trường lúc 8h00 ngày 10/01/2018 để nhận đề cương bài giảng.

DANH SÁCH ỨNG VIÊN      Xem chi tiết tại đây

GIÁO ÁN                               Xem chi tiết tại đây

NỘI DUNG PHỎNG VẤN    Xem chi tiết tại đây