Thứ năm , 21-06-2018

CÁC LỚP RIÊNG HKII/17-18 KHOA CN ĐIỆN - ĐIỆN TỬ, CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ CN CƠ KHÍ

Xem chi tiết các lớp riêng HKII năm học 2017-2018 của Khoa CNTT tại đây

 Xem chi tiết các lớp riêng HKII năm học 2017-2018 của Khoa CN Điện - Điện tử tại đây

Xem chi tiết các lớp riêng HKII năm học 2017-2018 của Khoa CN Cơ khí Và CN Động lực tại đây