Thứ sáu , 30-08-2019

Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp. HCM vinh dự được trao chứng nhận đủ điều kiện để đào tạo nghề Công Nghệ Ô Tô theo tiêu chuẩn của Đức.

Sáng ngày 30/8 tổng cục giáo dục nghề nghiệp tổ chức hội nghị " Tổng kết công tác kiểm định tại 45 trường, 66 lớp đào tạo thí điểm trình độ cao đẳng 22 nghề trọng điểm cấp độ quốc tế chuyển giao từ CHLB Đức ". Trong đó Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp. HCM vinh dự được trao chứng nhận đủ điều kiện để đào tạo nghề Công Nghệ Ô Tô theo tiêu chuẩn của Đức.