Thứ tư , 10-04-2019

Trao quyết định bổ nhiệm cán bộ quản lý

Căn cứ Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19 tháng 02 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo.

Ngày 08/4/2019, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức buổi Lễ triển khai Quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ quản lý các đơn vị trực thuộc Sở.

Tham dự buổi họp có sự hiện diện của:

* Về phía Sở Giáo dục và Đào tạo Tp.HCM:

- Đ/c Lê Hồng Sơn - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc, lãnh đạo, chuyên viên các phòng ban Sở Giáo dục và Đào tạo

*Về phía Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.HCM:

- Đ/c Phạm Hữu Lộc - Bí thư Đảng bộ, Hiệu trưởng 

- Đ/c Đinh Hồng Minh - Phó Bí thư Đảng bộ, Phó hiệu trưởng 

- Đ/c Lâm Viết Dũng - Chủ tịch Công đoàn trường, Trưởng phòng TC-HC-TH

- Đ/c Châu Văn Bảo - Phó Chủ tịch Công đoàn trường, Trưởng Khoa khoa CN Điện - Điện tử

Tại buổi làm việc Đ/c Võ Long Triều - Phó Trưởng phòng TCCB đã đọc các quyết định số 710/QĐ-GDĐT-TC ngày 08 tháng 04 năm 2019 về việc bổ nhiệm Đ/c Châu Văn Bảo, Phó Chủ tịch Công đoàn trường, Trưởng Khoa khoa CN Điện - Điện tử Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.HCM giữ chức vụ Phó hiệu trưởng nhiệm kỳ 2019-2024

Một số hình ảnh của buổi Lễ: