Thứ hai , 13-01-2020

THƯ CHÚC TẾT NĂM CANH TÝ - 2020 CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Hiệu trưởng gửi Thiệp và Thư chúc tết năm Canh tý - 2020 đến toàn thể Quý Thầy Cô, Cán bộ, Nhân viên và Học sinh sinh viên của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chí Minh