Thứ sáu , 23-03-2018

SINH HOẠT KHỐI THI ĐUA LẦN 2 CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG - TRUNG CẤP

Khối thi đua đã tổ chức Hội nghị giao ban lần 2 tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 22/3/2018 với sự tham gia của 8/8 Trường Cao đẳng – Trung cấp:

           Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh;

            Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Quận 12;

            Trung cấp Bách nghệ TP.Hồ Chí Minh;

            Trung cấp Kỹ thuật và Nghiệp vụ Nam Sài Gòn.

            Cao đẳng Kinh tế TP.Hồ Chí Minh;

            Cao đẳng Kinh tế-Kỹ thuật TP.Hồ Chí Minh;

            Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức;

            Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.Hồ Chí Minh.

Sở Giáo dục và Đào tạo:

            Ông Phạm Ngọc Thanh - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM

Một số hình ảnh sinh hoạt khối thi đau lần 2:

Thầy Lâm Viết Dũng: Chủ Tịch Công Đoàn Trường CĐ Lý Tự Trọng TP.HCM

Thầy Phạm Hữu Lộc - Hiệu Trưởng trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM

Ông Phạm Ngọc Thanh – Phó Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo TP.HCM

Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.Hồ Chí Minh.

 Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh

Trường Cao đẳng Kinh tế TP.Hồ Chí Minh

Trường Cao đẳng Kinh tế-Kỹ thuật TP.Hồ Chí Minh

Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức