Thứ tư , 05-12-2018

Nhà trường làm việc với Ông Jim Garrison, người sáng lập và là Hiệu trưởng Đại học Ubiquity

Sáng ngày 04 tháng 12 năm 2018 Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.HCM đã diễn ra cuộc gặp gỡ và làm việc với Ông Jim Garrison, người sáng lập và là Hiệu trưởng Đại học Ubiquity.

Thành phần tham dự:

Về phía Nhà trường. gồm có:

 • Ông Phạm Hữu Lộc, Hiệu trưởng nhà trường 
 • Ông Lâm Viết Dũng, Trưởng phòng Thiết bị - Vật tư
 • Ông Nguyễn Kính, Trưởng phòng Kế Hoạch - Tài Chính
 • Ông Lê Quang Liêm, Trưởng phòng Quản Trị - Dịch Vụ
 • Ông Lê Xuân Thiện, Phó Trưởng phòng - Phụ trách phòng TC-HC-TH
 • Bà Nguyễn Thị Hoa, Phó Trưởng phòng TC-HC-TH
 • Bà Nguyễn Ngọc Trang, Trưởng phòng Quản lý khoa học - Hợp tác quốc tế
 • Ông Đỗ Công Thành, Chuyên viên Trung tâm Đào tạo Lý Tự Trọng
 • Ông Nguyễn Hữu Thiện, Phó Trưởng trung tâm Điều hành và quản lý dữ liệu.

Về phía trường Đại học Ubiquity, Hoa Kỳ:

 • Ông Jim Garrison, Hiệu trưởng 

Về phía trường Đại học bang Arizona, Hoa Kỳ:

 •  Bà Nguyễn Thị Thanh Phượng, Giám đốc quốc gia  

Nội dung làm việc:

 • Tìm hiểu thông tin về Nhà trường và kế hoạch tổ chức Hội nghị Quốc tế ICSS 2018
 • Giới thiệu về trường Đại học Ubiquity và các khóa đào tạo của Trường.

Sau đây là một số hình ảnh: