Thứ ba , 06-11-2018

NGÀY HỘI VIỆC LÀM NĂM 2018

Căn cứ Thông tư số 17/2017/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 6 năm 2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Ngày 03/11/2018 Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra Ngày Hội Việc Làm nhằm giúp học sinh, sinh viên tiếp nhận và trao đổi thông tin cần thiết về điều kiện tuyển dụng của các doanh nghiệp, về cơ hội nghề nghiệp. Từ đó học sinh, sinh viên có thể tìm được việc làm phù hợp hoặc có định hướng, chuẩn bị kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp cần thiết trước khi ra trường; Chương trình là dịp để các doanh nghiệp được quảng bá hiệu quả thương hiệu của mình, đồng thời tiếp cận và trực tiếp tuyển dụng nguồn lao động kỹ thuật cao của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh; Đồng thời kết nối, Phát triển mối quan hệ, hợp tác giữa nhà trường với các doanh nghiệp để đào tạo theo địa chỉ, đào tạo đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp và phối hợp nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ.

Tại ngày hội trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp cùng các Doanh nghiệp tổ chức Ngày Hội việc làm năm 2018 với sự hiện diện của 35 Doanh nghiệp và hơn 1000 HSSV của trường về tham dự.

Và sau đây là những hình ảnh Ngày Hội Việc Làm năm 2018.