Thứ tư , 22-11-2017

Lễ ký bản ghi nhớ hợp tác giữa Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Việt Nam với Trường Đại học Chosun Hàn Quốc

Sáng nay, ngày 21 tháng 11 năm 2017 tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM đã diễn ra buổi Lễ ký bản ghi nhớ hợp tác giữa Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng, Việt Nam với Trường Đại học Chosun, Hàn Quốc.

Một số hình ảnh Lễ ký kết hợp tác:

Thầy Phạm Hữu Lộc - Hiệu Trưởng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM

Ông Kang Dong Oan- Chủ tịch trường Đại học Chosun