Thứ tư , 06-06-2018

HỌP KHỐI THI ĐUA KHỐI CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG – TRUNG CẤP

Hôm nay, ngày 06 tháng 6 năm 2018 Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức buổi hội nghị lần 3 để tổng kết, bình xét thi đua, bình chọn đơn vị dẫn đầu trong Khối thi đua, Giới thiệu Khối trưởng cho năm học mới.

Có mặt tham dự Hội nghị hôm nay:

Lãnh đạo Sở GD&ĐT Tp. Hồ Chí Minh

            Bà Nguyễn Thị Gái – Ban thường vụ Đảng bộ Sở GD&ĐT TP.HCM, Chủ tịch Công đoàn

            Ngành GD&ĐT Tp. Hồ Chí Minh

            Ông Cao Văn Thanh – Phụ trách công tác thi đua Sở GD&ĐT TP.HCM

Lãnh đạo các trường trong khối thi đua Cao đẳng-Trung cấp trực thuộc

Thầy Phạm Hữu Lộc - Bí thư Đảng bộ - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh – Trưởng cụm thi đua.

Thầy Trần Nguyên Thục - Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh.

Thầy Phạm Đức Khiêm - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh.

Cô Nguyễn Thị Lý - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức

Thầy Võ Thanh Liêm, Phó Hiệu trưởng Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh.

Thầy Huỳnh Chí Hiếu - Hiệu trưởng Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Quận 12.

Thầy Phan Hoàng Dũng - Hiệu trưởng Trường Trung cấp Bách Nghệ Thành phố Hồ Chí Minh.

Thầy Lê Nguyễn Thông Minh - Phó Hiệu trưởng Trường Trung cấp Kỹ thuật và Nghiệp vụ Nam Sài Gòn.

 Một số hình ảnh buổi họp:

Thầy Phạm Hữu Lộc – Bí thư Đảng bộ - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh – Trưởng cụm thi đua.

Cô Nguyễn Thị Lý - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức

Thầy Trần Nguyên Thục - Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh.

Thầy Huỳnh Chí Hiếu - Hiệu trưởng Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Quận 12.

Thầy Lê Nguyễn Thông Minh - Phó Hiệu trưởng Trường Trung cấp Kỹ thuật và Nghiệp vụ Nam Sài Gòn.