Thứ năm , 11-04-2019

Hội thi "Học sinh, sinh viên giỏi nghề" toàn thành lần 11 - Năm 2019

Hội thi "Học sinh, sinh viên giỏi nghề" toàn thành lần 11 - Năm 2019, Ngành Điện - Điện tử, cũng trong thời gian tổ chức hội thi, Trường cũng có đoàn tham quan của học sinh THPT các trường trong Khu vực quận Tân Bình, Tân Phú đến tham quan trường, Hội đồng thi và xem trực tiếp cuộc thi " Thiết kế và đua xe robot" do Khoa CN Điện - Điện tử của Trường tổ chức