Thứ tư , 22-11-2017

Danh sách sinh viên trúng truyển Đại học hệ vừa làm vừa học năm 2017

THÔNG BÁO VỀ THỜI GIAN LÀM THỦ TỤC NHẬP HỌC VÀ LỊCH HỌC:
 
1/ THỜI GIAN LÀM THỦ TỤC NHẬP HỌC TỪ NGÀY 27/11/2017 ĐẾN 08/12/2017. TẠI PHÒNG TUYỂN SINH - ĐÀO TẠO TRƯỜNG CĐ LÝ TỰ TRỌNG TP.HCM.
 
2/ THỜI KHÓA BIỂU DỰ KIẾN BẮT ĐẦU TỪ NGÀY 18/12/2017.
 
XEM CHI TIẾT DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN TẠI ĐÂY