Thứ năm , 10-01-2019

Thông báo về điều kiện dự thi và công nhận tốt nghiệp Trung cấp nghề khóa 16 TCN, Cao đẳng nghề khóa 16CĐN

Thông báo điều kiện dự thi và công nhận tốt nghiệp Trung cấp nghề 16 TCN,  Cao đẳng nghề 16 CĐN, xem chi tiết tại đây.