NHÂN VIÊN CƠ ĐIỆN TỬ; CƠ KHÍ - CÔNG TY TNHH TM DV VIỆT Ý - (13/08/2018)

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Cơ Điện tử; Cơ khí

NHÂN VIÊN BẢO TRÌ QUẠT ĐIỆN; NHÂN VIÊN KINH DOANH - CÔNG TY TNHH TM&DV VẠN HƯNG THÁI - (13/08/2018)

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Điện; Quản trị Doanh nghiệp

KỸ SƯ TẬP SỰ - CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP PHÚ THÁI - (07/08/2018)

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Cơ khí; Điện công nghiệp; Công nghệ Ô tô

Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp