NHÂN VIÊN IT - CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN BÌNH PHƯƠNG - (21/08/2018)

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Công nghệ thông tin

NHÂN VIÊN KỸ THUẬT - CÔNG TY CP SX TM DV KỸ THUẬT PHƯƠNG NAM - (18/08/2018)

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Điện - Điện tử

THỢ ĐIỆN; THỢ HÀN - THỢ PHỤ - CÔNG TY TNHH PHÚ THUẬN THÀNH - (17/08/2018)

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Cơ khí; Điện

THỢ PHỤ/KCS; THỢ ỦI; KỸ THUẬT CHUYỀN/MAY MẪU; NHÂN VIÊN KINH DOANH THỜI TRANG - - (17/08/2018)

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành May Thời trang; Quản trị doanh nghiệp

Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp