CHUYÊN VIÊN KỸ THUẬT MÁY IN (IN OFFSET & IN DIGITAL); NHÂN VIÊN KINH DOANH; CHUYÊN VIÊN MARKETING - CÔNG TY TNHH SX-TM-DV THIÊM PHÁT - (27/08/2018)

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Công nghệ Thông tin (phần cứng); Quản trị doanh nghiệp

SERVICE MANAGER; SERVICE SALES ENGINEER - EAST SEA ENERGY ENVIRONMENT - (25/08/2018)

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Điện; Tự động hóa

NHÂN VIÊN ĐIỆN; CƠ KHÍ; HÀN - CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY XÂY DỰNG ĐẠI NAM - (24/08/2018)

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Cơ khí; Điện Công nghiệp

KỸ SƯ DỰ ÁN - CÔNG TY CỔ PHẦN NGUỒN BIỂN ĐÔNG - (22/08/2018)

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Điện; Tự động hóa

NHÂN VIÊN LẮP MÁY - CÔNG TY TNHH SM-CYCLO (VIỆT NAM) - (22/08/2018)

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Cơ khí; Điện Công nghiệp

Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp