NHÂN VIÊN KẾ TOÁN KHO; NHÂN VIÊN KINH DOANH - CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ GIÁO DỤC BAVICO - (10/07/2018)

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán; Quản trị doanh nghiệp

NHÂN VIÊN KỸ THUẬT - CÔNG TY TNHH TM DV CÔNG HÙNG - (10/07/2018)

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Điện Công nghiệp

NHÂN VIÊN KỸ THUẬT - CÔNG TY CỔ PHẦN KỀM NGHĨA - (10/07/2018)

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Cơ khí

NHÂN VIÊN KỸ THUẬT ĐIỆN LẠNH; ĐIỆN TỬ - THE ASCOTT LIMITED - (07/07/2018)

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Điện lạnh; Điện tử

NHÂN VIÊN KỸ THUẬT CƠ KHÍ - CÔNG TY TNHH TRUNG MỸ Á - (05/07/2018)

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Cơ khí

NHÂN VIÊN BẢO TRÌ ĐIỆN; LÒ HƠI - CÔNG TY TNHH YAMAKEN APPAREL VIỆT NAM - (05/07/2018)

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Điện công nghiệp

Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp