NHÂN VIÊN KINH DOANH; NHÂN VIÊN KẾ TOÁN - CÔNG TY TNHH ÂU CƠ - (26/05/2018)

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp; Kế toán

NHÂN VIÊN KỸ THUẬT - CÔNG TY TNHH SƠN NERO - (24/05/2018)

Sinh viên đã tốt nghiệp (không phân biệt chuyên ngành)

LẬP TRÌNH FRONT-END - CÔNG TY TNHH ALLGROW-LABO - (24/05/2018)

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Công nghệ thông tin

NHÂN VIÊN KỸ THUẬT ĐIỆN - CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐIỆN VẠN VIỆT - (24/05/2018)

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Điện Công nghiệp

NHÂN VIÊN ĐIỆN; ĐIỆN LẠNH - CÔNG TY KFC VIỆT NAM - (24/05/2018)

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Điện lạnh; Điện Công nghiệp

Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp