THỢ HÀN - (01/09/2017)

Tốt nghiệp chuyên ngành Cơ khí

NHÂN VIÊN BẢO TRÌ ĐIỆN - (01/09/2017)

Tốt nghiệp chuyên ngành Điện - Điện công nghiệp

KỸ THUẬT VIÊN - (01/09/2017)

Tốt nghiệp chuyên ngành Điện - Điện tử; Công nghệ thông tin

CÔNG NHÂN SỬA CHỮA ĐIỆN/ CƠ KHÍ/ VẬN HÀNH; CÔNG NHÂN LÁI XE CƠ GIỚI - (01/09/2017)

Tốt nghiệp chuyên ngành Điện - Điện tử; Cơ khí; ô tô

CHUYÊN VIÊN QUAN HỆ KHÁCH HÀNG TIỀM NĂNG - (01/09/2017)

Tốt nghiệp chuyên ngành liên quan đến Kinh tế

CAD OPERATOR (Using 2D and 3D software) - (29/08/2017)

Tốt nghiệp Chuyên ngành Cơ khí

NHÂN VIÊN KỸ THUẬT - (29/08/2017)

Tốt nghiệp chuyên ngành Điện - Điện tử

NHÂN VIÊN KỸ THUẬT ĐIỆN - ĐIỆN TỬ - (29/08/2017)

Tốt nghiệp chuyên ngành Điện - Điện tử