NHÂN VIÊN KỸ THUẬT - CÔNG TY TNHH ĐIỂM XANH VIỆT NAM - (14/07/2018)

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Cơ khí; Nhiệt lạnh; Điện - Điện tử

NHÂN VIÊN KỸ THUẬT ĐIỆN - ĐIỆN TỬ - CNTT - ĐIỆN LẠNH; NHÂN VIÊN KINH DOANH MÁY TÍNH TIỀN; NHÂN VIÊN KINH DOANH CAMERA - (13/07/2018)

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Điện - Điện tử; Điện lạnh; CNTT; Quản trị doanh nghiệp

NHÂN VIÊN KỸ THUẬT ĐIỆN - ĐIỆN TỬ; NHÂN VIÊN KINH DOANH - CÔNG TY TNHH DANH ĐẶNG - (12/07/2018)

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Điện - Điện tử; Quản trị doanh nghiệp

NHÂN VIÊN KỸ THUẬT CƠ KHÍ - CÔNG TY TOWA - (11/07/2018)

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Cơ khí

NHÂN VIÊN KẾ TOÁN KHO; NHÂN VIÊN KINH DOANH - CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ GIÁO DỤC BAVICO - (10/07/2018)

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán; Quản trị doanh nghiệp

Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp