CÔNG NHÂN THI CÔNG CÁC HẠNG MỰC CƠ ĐIỆN LẠNH - CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN LẠNH SAO VÀNG - (19/06/2018)

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Điện Công nghiệp; Nhiệt lạnh

NHÂN VIÊN KỸ THUẬT; NHÂN VIÊN KINH DOANH; NHÂN VIÊN CƠ KHÍ - CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ EURORACK - (18/06/2018)

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Cơ khí; ngành kinh doanh, tài chính, marketing

Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp