NHÂN VIÊN KỸ THUẬT; NHÂN VIÊN KINH DOANH; NHÂN VIÊN CƠ KHÍ - CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ EURORACK - (18/06/2018)

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Cơ khí; ngành kinh doanh, tài chính, marketing

NHÂN VIÊN KỸ THUẬT - CÔNG TY MEGABOWL - (15/06/2018)

Sinh viên tốt nghiệp ngành Điện Công nghiệp

NHÂN VIÊN CƠ KHÍ - CÔNG TY TNHH S&HV - (14/06/2018)

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Cơ khí

NHÂN VIÊN CƠ KHÍ - CÔNG TY TNHH NHẬT TRƯỜNG VINH - (11/06/2018)

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Cơ khí

Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp