TECHNICIAN/ENGINEER - FIRST SOLAR - (01/02/2018)

Sinh viên chuyên ngành Điện tử; Cơ khí

NHÂN VIÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ MAY - THỜI TRANG - CÔNG TY MOTIVES VIETNAM - (01/02/2018)

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành May - Thời trang

NHÂN VIÊN VẬN HÀNH - CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN HẢI - (30/01/2018)

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Điện; Cơ khí; Tự động hóa

KỸ THUẬT VIÊN VẬN HÀNH MÁY - KIMBERLY CLARK - (29/01/2018)

Sinh viên Chuyên ngành Cơ khí; Điện Công nghiệp; Tự động hóa

Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp