NHÂN VIÊN KỸ THUẬT; NHÂN VIÊN KINH DOANH - CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG MIỀN NAM - (06/03/2018)

Sinh viên tốt nghiệp khối Kinh tế; Ngành Điện tử Viễn thông

LẬP TRÌNH FRONT-END - CÔNG TY TNHH ALLGROW-LABO - (05/03/2018)

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Công nghệ thông tin

NHÂN VIÊN KỸ THUẬT - CÔNG TY TNHH TM DV XUẤT NHẬP KHẨU NAM THẮNG - (05/03/2018)

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Công nghệ thông tin; Điện - Điện tử

NHÂN VIÊN KỸ THUẬT CƠ KHÍ - ĐIỆN TỬ - CÔNG TY INDOCHINE WELLNESS - (02/03/2018)

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Cơ khí - Điện tử

NHÂN VIÊN VẬN HÀNH - BẢO TRÌ MÁY - CÔNG TY TNHH TMDV TÂN HIỆP PHÁT - (26/02/2018)

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Cơ khí; Điện Công nghiệp; Tự động hóa

Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp